אביבה תלמידה בגרפיקל חושפת:

״אני עשיתי את זה? איך יכול להיות”
“מה לעשות כל מה שקשור למחשבים זה כנראה בגיל שלי זה כבר לא זה”

כל הזכויות שמורות לגרפיקל - מפלצות דיגיטליות בע"מ